Nedjelja, 17.05.2020. (remake prijašnjeg dana, ali bez ekipe)